Ζωολογικός Κήπος

Ο Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την άγρια πανίδα της πατρίδας μας.

Ο Ζωολογικός Κήπος λειτουργεί στην τοποθεσία Κέδρινος Λόφος στην περιοχή Χίλια Δένδρα – Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης, από το Σεπτέμβριο του 1987 σε μία αρχική έκταση 33 στρεμμάτων άγριας αδιαμόρφωτης γης, που παραχωρήθηκε από το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. Το 1994 παραχωρήθηκαν άλλα 25 στρέμματα με αποτέλεσμα ο Ζωολογικός Κήπος σήμερα να λειτορυγεί σε μία έκταση 58 στρεμμάτων.
 
Ο επισκέπτης στο χώρο αυτό μπορεί να γνωρίσει στο φυσικό τους περιβάλλον την πανίδα και χλωρίδα της χώρας μας, σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αναφέρεται ρητά ότι Ο  Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την άγρια πανίδα της πατρίδας μας. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος όλες οι παρεμβάσεις που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται σκοπό έχουν να μην αλλοιωθεί ο δασικός χαρακτήρας του περιβάλλοντος χώρου. Σε όλα τα κτίσματα κυριαρχεί το ξύλο και η πέτρα και οι χώροι διαβίωσης των ζώων σχεδιάστηκαν με βάση του βιότοους του καθενός.
 
Από το φθινόπωρο του 1994 λειτουργεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Από το φθινόπωρο του 2000 λειτουργεί το Σπίτι των Ερπετών.
 
Ο Ζωολογικός Κήπος φιλοξενεί σε οργανωμένους χώρους που πληρούν προϋποθέσεις φυσικού περιβάλλοντος διάφορα θηλαστικά και πτηνά της Ελληνικής πανίδας. Στο Ζωολογικό Κήπο, υπάρχουν 7 ενότητες εμβίων όντων που περιλαμβάνουν: τα υδρόβια πτηνά, τα σαρκοφάγα θηλαστικά, τα μηρυκαστικά, τα αρπακτικά πτηνά, τα εκτρεφόμενα πτηνά, τα φυτοφάγα μονογαστρικά, τα ωδικά πτηνά. Στις ενότητες αυτές περιλαμβάνονται 22 είδη πτηνών και 16 είδη θηλαστικών.
 
Πιο συγκεκριμένα από τα θηλαστικά ο επισκέπτης μπορεί να δει: Αρκούδες, Λύκους, Αλεπούδες, Αγριόχοιρους, Κρητικούς Αίγαγρους, Ζαρκάδια, Ελάφια, Πλατύκερα Ελάφια, Οικόσιτα Πρόβατα, Οικόσιτες Αίγες, Όνο, Αγριόγατα, Μυοκάστορες, Κουνέλια. Θηλαστικά του Ζωολογικού Κήπου.
 
Από πτηνά μπορεί να δει: Ροδοπελεκάνο, Αργυροπελεκάνο, Λευκοπαργούς, Βουβόκυκνους, Χήνες, Πρασινοκεφαλόπαπιες, Παγώνια, Φραγκόκοτες, διάφορα είδη Φασιανών, Παπαγάλους, Μπούφους, Ποντικοβαρβακίνες, Αετοβαρβακίνες, Ξεφτέρι, Φιδαετό, Χρυσαετούς, Όρνιο και Κίσσα. Πτηνά του Ζωολογικού Κήπου.
 
Ώρες Λειτουργίας Ζωολογικού Κήπου:
Από 09:00 π.μ. έως τη Δύση του Ηλίου
Πληροφορίες: Τηλ. 2310 219980, Fax 968299
 
Σε όλους τους χώρους η είσοδος είναι ελεύθερη.